Wetgevingsoverleg

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn - 35358

Wetgevingsoverleg: "Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn - 35358"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 mei2020, over Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn)
Stenogram
Download Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn - 35358 (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35358) - 12 mei 2020, 10.30-13.30

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn)

Te behandelen: