Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) - 35555 - LET OP tijdstip gewijzigd

De vergadering is geweest

5 november 2020
13:30 - 18:30 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • De indicatieve spreektijden per (aan het WGO) deelnemend lid worden morgenmiddag via de mail aan u bericht. 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B. van Kent (SP)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data