Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering v.c. SZW - 5 november 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 5 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
10
11
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 september 20189, over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

Te behandelen:

22
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek EU (Brussel) op maandag 20 januari 2020

Details

Besluit: Werkbezoek definitief door laten gaan.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Peters (CDA), Van Weyenberg (D66) en Gijs van Dijk (PvdA).
23
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 31 oktober 2019)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)
 2. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (35213)

Plenaire debatten:
 1. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 2. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 3. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 4. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 5. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 7. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 8. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)
 9. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 10. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 11. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 2. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 3. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 5. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 6. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 7. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 8. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 9. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)

VAO's/VSO's
 1. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 16/10)

 
24
Geplande algemeen overleggen en wetgevingsoverleg

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Arbeidsongeschiktheid - 7 november 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting) - 14 november 2019, 10.00-12.00 uur
 • WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) - 18 november 2019, 16.00-19.00 uur
 • AO Pensioenen - 21 november 2019, 13.00-16.00 uur
 • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 15 januari 2019, 13.00-17.00 uur
26
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing Algemene Rekenkamer over ouderenregelingen op 13 november 2019, 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: Technische briefing definitief doorgang laten vinden.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Van der Linde (VVD), Tielen (VVD), Palland (CDA), Slootweg (CDA) en Van Brenk (50PLUS).
29
Verzoek om een planningsbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020
30
Aanbod SCP voor technische briefing over eindevaluatie van de Participatiewet d.d. 20 november 2019