Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

5 november 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • B. Becker (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Uitstel toezending advies Commissie Regulering van werk

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over AOW-pensioenleeftijd in relatie tot de private arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en verzekeringsmogelijkheden oudere zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kosten van Nederlanders met een (westerse of niet-westerse) migratieachtergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging Besluit oproepovereenkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding onderzoek (non-)bereik VVE inburgeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2019, over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 september 20189, over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 juli 2019, over welvaart van gepensioneerden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie inzake opzet beleidsdoorlichting artikel 11 begroting SZW en evaluatie Wet SUWI (Kamerstuk 30982-48)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Uitkomsten experiment vervroegde inzet no-riskpolis en verkenning naar uitbreiding no-riskpolis

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verbetertraject kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Kind van de rekening?’ van de Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Psychosociale arbeidsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift reactie op een brief van een burger over de duurzaamheid van banen voor mensen met een arbeidsbeperking en het inkomen dat zij ontvangen als zij aan het werk gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vervolg activiteiten beleidsdoorlichting artikel 10 Tegemoetkoming Ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Gemeentenieuws van SZW 2019-7

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanpak bevorderen rechtmatig gebruik export-WW

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek EU (Brussel) op maandag 20 januari 2020

  Besluit: Werkbezoek definitief door laten gaan.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Peters (CDA), Van Weyenberg (D66) en Gijs van Dijk (PvdA).
 23. 23

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 31 oktober 2019)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)
  2. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (35213)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  2. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  3. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  4. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  5. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  7. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  8. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)
  9. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  10. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  11. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  3. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  8. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  9. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 16/10)

   
 24. 25

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing Algemene Rekenkamer over ouderenregelingen op 13 november 2019, 10.00-11.00 uur

  Besluit: Technische briefing definitief doorgang laten vinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Van der Linde (VVD), Tielen (VVD), Palland (CDA), Slootweg (CDA) en Van Brenk (50PLUS).
 25. 26

  Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 - 31865-152

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 27

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 28

  Aanbod SCP voor technische briefing over eindevaluatie van de Participatiewet d.d. 20 november 2019

 28. 29

  Nadere informatie EU-onderhandelingen Verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels 883/2004

  Te behandelen:

  Loading data