Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592)

De vergadering is geweest

23 februari 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

    Te behandelen:

    Loading data