Commissiedebat : Inburgering en integratie

De vergadering is geweest

27 september 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd en agendapunt 32824-387 van agenda gehaald)

Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B. Becker (VVD)
 • S. Warmerdam (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over Lessons learned Oekraïense ontheemden in NL (Kamerstuk 36045-149)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. Ongewenste tweede nationaliteit (Kamerstuk 35475-15)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op vier rapporten van de Nationale ombudsman over sociale minima (rapport Een status met weinig armslag)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Agenda Veerkrachtige & Weerbare Samenleving (2023–2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitwerking Plan van aanpak Statushouders aan het werk

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verkenning ervaringen en behoeften dubbele nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op een burgerbrief over de begeleiding op het gebied van omgaan met geld aan inburgeringsplichtigen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoeringsbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang Meerjarenplan Zelfbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzamelbrief inburgering 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Herstel vertrouwen overheid en moslimgemeenschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de aanbieding publicatie 'Een status met weinig armslag' van Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Borging van de onderwijsroute binnen het inburgeringsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport "Ontwikkelingen in integratie"

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op KIS-Monitor 2023 "Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten"

  Te behandelen:

  Loading data