Inbreng feitelijke vragen : ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 - 36100-XV-2-REG - vragen aan Regering (REG) SZW

De vergadering is geweest

25 mei 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

    Te behandelen:

    Loading data