Algemeen overleg

Pensioenonderwerpen (verplaatst naar 17 december 2020)

Algemeen overleg: "Pensioenonderwerpen (verplaatst naar 17 december 2020)"Deze vergadering is verplaatst naar 17 december 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene Convocatie algemeen overleg Pensioenonderwerpen - 1 december 2020, 18.00-22.00 uur (agendapunt toegevoegd)