Wetgevingsoverleg : Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

De vergadering is geweest

21 november 2022
16:45 - 23:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • M. de Graaf (PVV)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 - Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de uitvoering van moties n.a.v. de Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (Kamerstuk 35475-13)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken verbeterplan Wet inburgering 2013 en enkele zaken omtrent de Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Opzet Periodieke Rapportage artikel 13 van de SZW-begroting Integratie en Maatschappelijke Samenhang

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van het lid Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk (Kamerstuk 32824-341)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzamelbrief Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming van de Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie publicatie SCP Gevestigd, maar niet thuis. Eerste bevindingen uit de Survey Integratie Migranten (SIM 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ongewenste tweede nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Huidige arbeidsmarktpositie van statushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data