E-mailprocedure : Verzoek lid Ceder (ChristenUnie) om de minister voor Rechtsbescherming uit te nodigen voor het commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid op 1 februari 2024

De vergadering is geweest

29 januari 2024
10:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Onderstaand treft u een verzoek van het lid Ceder, namens de ChristenUnie-fractie, om de minister voor Rechtsbescherming uit te nodigen voor het commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid van 1 februari 2024. Aangezien de eerstvolgende procedurevergadering plaatsvindt op 6 februari, na het commissiedebat, wordt dit verzoek via een e-mailprocedure aan u voorgelegd.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 29 januari 2024 om 10.00 uur of u met het verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.* Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
 
Met vriendelijke groet,
Martine Meester-Schaap

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Ceder (ChristenUnie) om de minister voor Rechtsbescherming uit te nodigen voor het commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid op 1 februari a.s.

    Te behandelen:

    Loading data