Algemeen overleg : Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

De vergadering is geweest

24 juni 2020
16:45 - 18:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • T. van Ark
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘De economie floreert, maar het aantal daklozen was nog nooit zo hoog in Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op het rapport “Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een uitzonderingsjaar en toezegging overzicht stelsel boetes en verhogingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het eindverslag "Zicht op schulden"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Noodstopprocedure geldelijke sancties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van de leden Gijs van Dijk en Bruins over verantwoording van gemeenten over bestrijding van kinderarmoede (Kamerstuk 35300-XV-65)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden van 16-01-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over nadere uitwerking ambities kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Invulling van de gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over nadere voorstellen om armoede te bestrijden en dakloosheid tegen te gaan (Kamerstuk 35415-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken voedselbanken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezeggingen tijdens het algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid van 18 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang Brede Schuldenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data