E-mailprocedure

Besluitvorming inzake handhaving/tot nader order annuleren planning commissieactiviteiten SZW aankomende week

E-mailprocedure: "Besluitvorming inzake handhaving/tot nader order annuleren planning commissieactiviteiten SZW aankomende week"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 18 januari 2021 (Besluitvorming inzake handhaving/tot nader order annuleren planning commissieactiviteiten SZW week 3)

Agendapunten

1
Besluitvorming inzake handhaving/tot nader order annuleren planning commissieactiviteiten SZW week 3

Details

Besluit: Het wetgevingsoverleg Wet betaald ouderschapsverlof (35613) op 19 januari 2021 en het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 21 januari 2021 zullen geen doorgang vinden. 
 
  • di 19-01-2021 13.30-14.00 uur: Constituerende vergadering Verkiezing van een voorzitter - doorgang laten vinden
  • di 19-01-2021 17.00-23.00 uur: Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35 613) - tot nader order uitstellen VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en 50PLUS; handhaven: SP en GroenLinks: tot nader order uitstellen
  • wo 20-01-2021 11.00- 12.00 uur: Technische briefing Ministerie SZW en UWV inzake procedure vaststellingsproces NOW (digitaal) - handhaven VVD, PvdA, CDA, SP, GroenLinks en 50PLUS: doorgang laten vinden
  • wo 20-01-2021 14.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp van het Besluit inburgering 20.. en ontwerp van de Regeling inburgering 20.. (35483-66) - handhaven VVD, CDA, D66, SP en GroenLinks; tot nader order uitstellen D66, PvdA en 50PLUS: doorgang laten vinden
  • do 21-01-2021 10.00-11.00 uur: Gesprek SER - private scholingsmiddelen en publicaties LLO (digitaal) - handhaven VVD, D66, SP, GroenLinks en PvdA; tot nader order uirtstellen: CDA: doorgang laten vinden
  • do 21-01-2021 14.00- 18.00 uur: Algemeen overleg Pensioenonderwerpen - handhaven SP; tot nader order uitstellen: VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en 50PLUS; tot nader order uitstellen