Notaoverleg : Initiatiefnota van het lid Kat over sneller uit de schulden (36260)

De vergadering is geweest

12 juni 2023
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Initiatiefnota van het lid Kat over sneller uit de schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Appreciatie beslispunten initiatiefnota D66 ‘Sneller uit de schulden’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data