Commissiedebat : Participatiewet/Breed Offensief

De vergadering is geweest

23 februari 2022
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • S.H. Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Gemeentenieuws van SZW 2019-7

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht ‘Mensen met uitkering doodsbang’ (Gelderlander, 20 februari 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Werkgeversdienstverlening en Perspectief op Werk (Breed Offensief)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Budgetten gebundelde uitkering 2019 en 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluaties Participatiewet, Wet banenafspraak en beschut werk

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de motie van het lid Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 november 2019, over de eindevaluatie van de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie evaluatie beschut werk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Pilot generieke werkgeversvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de motie Bruins c.s. over de middelen beschut werk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk over de infrastructuur van sociale werkvoorziening SOWECO behouden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nieuwe besluiten bijstandsbudgetten naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gemeentenieuws van SZW 2020-1

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang Breed Offensief

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Gemeentenieuws van SZW 2020-2

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoord op vragen commissie over o.a. het bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de wajonguitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op uitkomsten experimenten Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Gemeentenieuws van SZW - Coronamaatregelen editie 2

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomsten onderzoeken Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaten Wet banenafspraak 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Gemeentenieuws van SZW juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overstapmogelijkheid van oWajong naar Wajong2010

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Gemeentenieuws van SZW 2020-6

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vervolg wet vereenvoudiging Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Gemeentenieuws van SZW 2020-7

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Bijstandsbudgetten 2020 en 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie op onderzoek bijstandsgerechtigden en belemmeringen om woonruimte te delen alsmede op handreiking maatwerk Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken Simpel Switchen in de Participatieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fraude in de sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Gemeentenieuws van SZW 2020-8

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op onderzoek Cedris 'tellingen banenafspraak, een succesverhaal ontrafeld'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Gemeentenieuws van SZW 2020-9

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Artikel 2 SZW: Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Resultaten onderzoeken banenafspraak en cijfers beschut werk

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanpak hardheid Participatiewet en mogelijkheden tot maatwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Gemeentenieuws van SZW 2021-1

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Eerste reactie op rapport inzake inkomstenverrekening

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Gemeentenieuws SZW 2021-2

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Tussenrapportage evaluatie Perspectief op Werk

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Gemeentenieuws SZW 2021-2

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Gemeentenieuws van 2021-3

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verkenning andere vormgeving kostendelersnorm

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitkomsten rondetafelgesprekken Participatiewet en vervolgaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Gemeentenieuws van SZW 2021-4

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken rond de monitoring van de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beleidsreactie op de Verkenning Simpel Switchen op de kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Opvolging rapport 'Als verrekenen een beperking is'

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de uitvoering van de motie van het lid Van Kent over financiële afhankelijkheid van productiewerk in re-integratietrajecten

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Herstellen garantiebedrag Wajongers

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Resultaten banenafspraak 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Gemeentenieuws van SZW-2021-5

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Opties voor een begeleidingsbonus voor werkgevers

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verkenning kosten en baten no-riskpolis langdurig bijstandsgerechtigden

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op verzoek commissie inzake Individuele studietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Innovatie werkvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in de media met betrekking tot de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Gemeentenieuws van SZW, 2021-6

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Onderzoek vormgeving en gerichtheid loonkostenvoordeel voor jongeren met een (potentieel) kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en rapportage duurzaamheid van werk banenafspraak 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Bonus in Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op verzoek commissie over de brief van D.S. inzake werken tijdens WWB/Participatie uitkering niet lonend op maandbasis als de inkomsten uit arbeid onder bijstandsnorm uitkomt

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op verzoek commissie op de brief van R.R. inzake kostendelersnorm

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de uitvoering van de motie van het lid Van Kent over financiële afhankelijkheid van productiewerk in re-integratietrajecten

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Bijstandsbudgetten 2021 en 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Reactie op verzoek commissie over de positie van kwetsbare jongeren/studenten met individuele studietoeslag (IST)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Gemeentenieuws 2021-7

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op de motie van het lid Slootweg en Van Kent over middelen om de tekorten bij sw-bedrijven eenmalig aan te vullen (Kamerstuk 35644-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Voortgang implementatie Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Gemeentenieuws 2021-8

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Voortgang aanpak Participatiewet en stand van zaken wetsvoorstel Breed Offensief

  Te behandelen:

  Loading data