25
mei
Besloten debat
25 mei 2020 | 12:00 - 13:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven (per videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (per videoverbinding)"Deze vergadering is geweest
Deze procedurevergadering wordt via videoverbinding gehouden en wordt niet gewebstreamd. In aanvulling op de besluitenlijst wordt ook een woordelijk verslag van deze vergadering opgemaakt en gepubliceerd. Geaccrediteerde journalisten kunnen in de Kamer de vergadering via een meeluisterverbinding live volgen. Zij dienen zich daarvoor aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl of 070 - 318 3003. Voor verdere informatie over het aangepaste vergaderregime wordt verwezen naar de brief van de Kamervoorzitter van 9 april 2020

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering procedurevergadering vc SZW (per videoverbinding) - 25 mei 2020, 12.00-13.00 uur
Verslag van een procedurevergadering
Download Procedurevergadering commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 25 mei 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW (per videoverbinding) - 25 mei 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
7
Reactie op verzoek commissie over de artikelen 'Via de telefoon bepalen of iemand wel of niet kan werken, niet mogelijk zeggen UWV-artsen’ en het bericht ‘Zieke werknemers kunnen nu niet re-integreren en zijn daardoor straks flink de klos’

Te behandelen:

20
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 20 mei 2020)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
 2. Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets (35 374). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen.

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
 9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's
1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
2. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
3. VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)
21
Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en wetgevingsoverleg(gen)

Details

Besluit: Ter informatie.
 • NO Arbeidsmigratie - 25 mei 2020, 13.30-18.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
22
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
23
Uitkomst emailinventarisatie - Eventuele aanvullende in te plannen activiteiten SZW tot aan het zomerreces

Details

Besluit: Ter informatie.
 • De volgende activiteiten worden door de commissie als prioritair beschouwd tot aan het zomerreces:
 1. Technische briefing Stichting van de Arbeid - AOV zelfstandigen
 2. NO ZZP
 3. NO Pensioenonderwerpen
 4. AO Arbeidsmarktbeleid
 5. AO Armoede- en schuldenbeleid
 6. WGO Inburgering
 7. Notaoverleg Arbeidsmigratie (reeds gevoerd op 25 mei jl.)