Commissiedebat

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat: "Pensioenonderwerpen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 maart 2022, over Pensioenonderwerpen
Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie commissiedebat Pensioenonderwerpen - 31 maart 2022, 14.00-18.00 uur (agendapunt toegevoegd)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

20
Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg over wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) van 5 november 2020, over ouderdomspensioen

Te behandelen: