Commissiedebat : Armoede- en schuldenbeleid

De vergadering is geweest

1 februari 2024
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
HERZIENE CONVOCATIE
(minister voor Rechtsbeschering toegevoegd)

Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • M. Synhaeve (D66)
 • B. van Kent (SP)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de oproep Landelijke Armoedecoalitie m.b.t. bestaanszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het Tussenrapport commissie sociaal minimum (Kamerstuk 36200-XV-95)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontvangst eindrapport Commissie Sociaal minimum

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Update Rijksincassovisie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het Eindrapport Commissie sociaal minimum Europees Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verkoop civiele vorderingen: BNPL-dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitwerking motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten (Kamerstuk 35570-XV-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Eigentijdse Ongelijkheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Basisdienstverlening voor schuldhulpverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de afschrift brief aan de Gemeente Helmond m.b.t. vergoeding kosten energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tijdelijk Noodfonds Energie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tweede voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet (Kamerstuk 24515-720)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Appreciatie Eindverslag kennisthema Rondkomen vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van twee personen over de rol van de rechter in de Schuldenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Heropening Tijdelijk Noodfonds Energie 2024

  Te behandelen:

  Loading data