Commissiedebat : Participatiewet

De vergadering is geweest

14 december 2022
13:15 - 17:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • S.H. (Sylvana) Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Eindrapport van het programma 'Perspectief op Werk' en de voortgang van de regionale mobiliteitsteams (RMT’s

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gemeentenieuws SZW 2022-1

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Advies Adviescollege ICT-toetsing programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Gemeentenieuws van SZW 2022-2

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van de leden Slootweg en Van Kent over middelen om de tekorten bij sw-bedrijven eenmalig aan te vullen (Kamerstuk 35644-6) en van de motie van de leden Ceder en Palland over een grotere rol voor sociaal ontwikkelbedrijven bij het aan het werk helpen van mensen die langs de kant staan (Kamerstuk 35925-XV-63)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Monitor arbeidsparticipatie 2021 en onderzoek kenmerken doelgroep banenafspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport Klantperspectief Wajong 2020 van Netherlands Labour Authority (NLA)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Gemeentenieuws van SWZ 2022-3

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  De Participatiewet in balans: uitkomsten beleidsanalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderliggende beslisnota's bij brief Participatiewet in Balans

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Monitoringsbrief Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Resultaten banenafspraak 2021 en gesprekken toekomst banenafspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Experiment Generieke werkgeversvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gemeentenieuws van SZW 2022-4

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatierapport loonkostenvoordelen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gemeentenieuws van SZW 2022-5

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Bijstandsbudgetten 2022 en 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Programmering ESF+ (2021 - 2027)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gemeentenieuws van SZW 2022-6

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken Participatiewet in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de motie van de leden Palland en Ceder over onderzoek naar een verdere vereenvoudiging van loonwaardemeting (Kamerstuk 34352-243)

  Te behandelen:

  Loading data