E-mailprocedure : Voorstel digitaal aanbieden petitie

De vergadering is geweest

22 juni 2020
12:00 uur
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hierbij treft u een voorstel aan voor het inplannen van een digitale petitieaanbieding door Werkclub & Buzinezzclub over ‘Nederland: grijp nu je kans op een kansrijke arbeidsmarkt voor echt iedereen’. De petitie heeft betrekking op de portefeuille Arbeidsmarktbeleid en daarom is het voorstel om deze petitie in ontvangst te nemen op woensdag 24 juni van 12.30 tot 12.45 uur voorafgaand aan het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid. De petitie wordt digitaal aangeboden waarna er gelegenheid is voor leden om vragen te stellen.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 22 juni a.s. om 12.00 uur of u met het voorstel kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd*.
 
 
* Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
  
Met vriendelijke groet,
Eva Witzke
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
____________________________________________
 
Beste Marc,
 
Goed je te spreken vanochtend.
We kijken er naar uit om onze open brief aan de commissie Arbeidsmarktbeleid aan te bieden op of voorafgaand aan het AO. Het is begrijpelijk dat dit per video gaat in deze tijden van contactbeperkingen, hoe jammer we dit allemaal ook vinden.
 
In de video petitie aanbieding willen we graag de achtergronden van open brief toelichten en de 10 arbeidsmarktpunten, die om een transitie vragen. Deze brief zal aanstaande donderdag voor 99% gereed zijn.
 
Kunnen jullie zoals besproken bekijken hoe we deze petitie per video kunnen aanbieden en op de agenda kunnen krijgen van het AO op 24 juni?
 
Veel dank en we horen graag van jullie.
 
Hartelijke groet,
 
Leo van Loon
Founder & CEO Werkclub & Buzinezzclub
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel digitaal aanbieden petitie door Werkclub & Buzinezzclub

  Besluit: Verzoek is niet aangenomen.
   
  • Op de emailprocedure zijn geen reacties ontvangen.
   In  verband met het plenaire debat over Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 is het hernieuwde voorstel om het tijdstip van deze petitieaanbieding door de heer (Ton) Wilthagen en mevrouw (Mirjam) Sterk te verplaatsen naar 9.45 uur (tot 10.00 uur) op woensdag 24 juni 2020.