Algemeen overleg

Gezond en veilig werken

Algemeen overleg: "Gezond en veilig werken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Gezond en veilig werken - 20 februari 2020, 10.00-13.00 uur (agendapunten toegevoegd)
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2020, over gezond en veilig werken

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Reactie op een vraag van het lid Smals, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving van 5 september 2019, over werknemers die betrokken zijn bij de verzorging van overledenen en de onbewuste en ongewilde risico’s waaraan zij kunnen worden blootgesteld door bijvoorbeeld biologische agentia en straling

Te behandelen: