Algemeen overleg : Gezond en veilig werken

De vergadering is geweest

20 februari 2020
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • T. van Ark
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken psychosociale arbeidsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  TNO-rapport 'Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Psychosociale arbeidsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarplan 2020 van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Programma Eerlijk, Gezond en Veilig werk en onderzoek initiatieven Eerlijk werk.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op een vraag van het lid Smals, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving van 5 september 2019, over werknemers die betrokken zijn bij de verzorging van overledenen en de onbewuste en ongewilde risico’s waaraan zij kunnen worden blootgesteld door bijvoorbeeld biologische agentia en straling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tussenresultaten onderzoek burn-outklachten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Alcohol- en drugstesten op de werkvloer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Meerjarenplan verbetering naleving Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang inzet werken met gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toelichting op het certificatiestelsel onder de Arbeidsomstandighedenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie arbobeleidsagenda 2012 en ArboVisie 2040

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Signaal Inspectie SZW jonge maaltijdbezorgers

  Te behandelen:

  Loading data