Technische briefing : Ministerie SZW- Participatiewet/ evaluatie Participatiewet/ Breed Offensief (digitaal)

De vergadering is geweest

5 juli 2021
13:00 - 14:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Deelnemers

  • A.H.J. de Kort (VVD)
  • H. Kat (D66)
  • H.M. Palland (CDA)
  • S. Maatoug (GroenLinks)
  • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
  • S.H. Simons (BIJ1)
  • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Agendapunten

  1. 1

    Technische briefing verzorgd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Participatiewet/ evaluatie Participatiewet/ Breed Offensief