Algemeen overleg : Inburgering en integratie

De vergadering is geweest

5 februari 2020
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • M. de Graaf (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport 'Turkse Nederlanders en hun binding met Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie van het kabinet op hoofdstuk 17 van het Sociaal Cultureel Rapport 2019 'Denkend aan Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inburgering Turkse asielstatushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Periodieke uitvoeringsbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Financiële gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op het rapport ‘Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Migrantenmonitor 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eerste fase Verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over reactie op CPB onderzoek "Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op de inzet de-escalatie rondom spanningen Sinterklaasviering

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over het inburgeringsbeleid voor Turkse nieuwkomers (Kamerstuk 35000-XV-23)

  Te behandelen:

  Loading data