Commissiedebat : Inburgering en integratie

De vergadering is geweest

28 juni 2021
10:00 - 14:00 uur
Locatie: K4
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6┬áminuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • S. Belhaj (D66)
 • B. Becker (VVD)
 • M. de Graaf (PVV)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • S.H. Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie inzake fiche: Mededeling - Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027 (Kamerstuk 22112-3011)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Heropening examenlocaties voor inburgeringsexamens en Staatsexamens Nt2

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie inzake het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)-rapport 'Samenleven in verscheidenheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitwerking moties n.a.v. initiatiefnota Paternotte 'Bescherm Nederlanders met een tweede ongewenste nationaliteit' (Kamerstuk 35475)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontheffing inburgeringsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inwerkingtredingdatum nieuwe Wet inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie van het Kennisplatform Integratie en Samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Becker over juridisch onderzoeken of een verbod van de Grijze Wolven mogelijk is

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Impact corona inburgeraars en statushouders

  Te behandelen:

  Loading data