Commissiedebat : Armoede- en schuldenbeleid

De vergadering is geweest

5 juli 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie NLA Rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport 'Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toekenning middelen ESF+ voor voedselhulp (2021-2027)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie m.b.t. tot midden inkomens en hoge energiekosten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de voortgang implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet en programma stroomlijning keten voor derdenbeslag (Kamerstuk 24515-617)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken over de verkorting van de aflosperiode van minnelijke schuldregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek Bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tussenrapport commissie sociaal minimum

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitor uitvoering energietoeslag 2022

  Te behandelen:

  Loading data