14
nov
Besloten debat
14 november 2019 12:00
E-mailprocedure

Verzoek van het lid Kwint om kabinetsbrief inkomenseffecten amendement Nijkerken-de Haan c.s. (35 275, nr. 8)

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Kwint om kabinetsbrief inkomenseffecten amendement Nijkerken-de Haan c.s. (35 275, nr. 8) "Deze vergadering is geweest
Van: Commissie SZW
Verzonden: woensdag 13 november 2019 15:15
Aan: GC-Commissie-SZW
Onderwerp: Emailprocedure: verzoek van het lid Kwint brief inkomenseffecten amendement Nijkerken-de Haan c.s. (35 275, nr. 8): uw reactie uiterlijk donderdag 14 november om 12.00 uur
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Kwint (SP) om voor aanvang van het plenaire debat over de Verzamelwet SZW 2020 een kabinetsbrief te ontvangen over de inkomenseffecten van het amendement Nijkerken-de Haan c.s. (35 275, nr. 8).  Gezien de korte termijn wordt dit verzoek per e-mailprocedure aan u voorgelegd.
 
Graag verneem ik uiterlijk donderdag 14 november 2019 om 12.00 uur of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
Sarah Kraaijenoord,
Adjunct griffier commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Van: Kwint, P.
Verzonden: woensdag 13 november 2019 14:33
Aan: Commissie SZW
CC: Gils van B.
Onderwerp: emailprocedure
 
 
Beste griffie, beste Sarah,
 
Volgende week wordt de verzamelwet SZW 2020 plenair behandeld. Daar is ook een amendement Nijkerken-de Haan c.s. op ingediend (35275 - nr. 8). Wij zouden graag voor aanvang van het debat per brief de inkomenseffecten van dit amendement ontvangen van het kabinet. Zou je dit verzoek gezien het spoedeisende karakter aan de collega’s voor willen leggen?
Groet, Peter
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 14 november 2019 (Verzoek van het lid Kwint om kabinetsbrief inkomenseffecten amendement Nijkerken-de Haan c.s. (35275- 8)

Agendapunten