Algemeen overleg : Arbeidsmarktbeleid

De vergadering is geweest

15 januari 2020
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Tweede voortgangsbrief aanpak krapte op de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Dienstverlening naar werk

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Halfjaarlijkse rapportage Wet werk en zekerheid (Wwz)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Arbeidsmarktbeleid in crisistijd

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers': monitorrapportage 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Regionale initiatieven leven lang ontwikkelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Conceptregeling STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Staat van eerlijk werk 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Scheepsbouw en zeescheepvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging Besluit oproepovereenkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Migrantenmonitor 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek effecten Lage inkomensvoordeel op arbeidsparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op moties en toezeggingen, ingediend en gedaan tijdens het debat van 12 september 2019, over het tekort aan arbeidskrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Dienstverlening naar werk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Administratieve vereisten WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Invoering uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer

  Te behandelen:

  Loading data