Commissiedebat : Kinderopvang

De vergadering is geweest

11 april 2024
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • A. Podt (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • A.J. Flach (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Rapportage Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het advies "Fries in de voorschoolse fase" van DINGtiid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken herziening financieringsstelsel kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de impactanalyses van het concept-stelselontwerp financieringsstelsel kinderopvang (Kamerstuk 31322-506)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Periodieke rapportage kinderopvangbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over kinderopvang (o.a. Kamerstuk 31322-491)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Extra verhoging maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nazending van de bijlage Onafhankelijk oordeel externe deskundige bij periodieke rapportage ‘De effecten van het kinderopvangbeleid op de ontwikkeling van kinderen’ behorende bij de periodieke rapportage kinderopvangbeleid 2015-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeken Inspectie van het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie invoeringstoets kinderopvangtoeslag bij permanente Wlz-indicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nazending Aanvulling beleidsreactie invoeringstoets kinderopvangtoeslag bij permanente Wlz-indicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief kwaliteit en veiligheid kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportage Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang aanpak personeelstekort in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data