Constituerende vergadering

Verkiezing van een voorzitter - LET OP tijdstip gewijzigd

Constituerende vergadering: "Verkiezing van een voorzitter - LET OP tijdstip gewijzigd"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Besluitenlijst constituerende vergadering vc SZW 19 januari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Verkiezing van een voorzitter

Details

Besluit: Het lid M.M. van Toorenburg (CDA) wordt gekozen tot voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.