Commissiedebat : Uitvoering sociale zekerheid

De vergadering is geweest

6 april 2022
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • T. Kuzu (DENK)
 • J. van den Hil (VVD)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Toekomst sociaal-medisch beoordelen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Signalering fraudefenomenen in de Sociale Zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inventarisatie nationaliteit Sociale Zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Diverse onderwerpen WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op vraag van het lid Van Kent, gesteld tijdens het commissiedebat van 30 juni 2021, over werkwijze Inlichtingenbureau (IB)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Definitie onderzoek hardvochtige effecten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering en evaluatie Wet SUWI (Kamerstuk 30982-62)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Sociaal-medische beoordelingen voor 60-plussers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie n.a.v. het rondetafelgesprek ‘Knelpunten in de uitvoering'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Meerjarige handhavingskoers 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toekomstvisie op de effecten van thuiswerken voor grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Plan van Aanpak 'Opdracht vereenvoudiging WW' en startnotitie ‘onderzoek knelpunten WW vanuit verschillende perspectieven’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Planning programma Werk aan Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Oplossing knelpunt ontbrekende dienstverlening aan IVA/DGA uitkeringsgerechtigden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dagloonsystematiek werknemersverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verlenging geldigheidsduur functies CBBS

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data