Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

4 februari 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van het lid Van Meenen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het rapport van het Verwey-Jonker Instituut over de invloed van AlFitrah

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Ouderdomsregelingen ontleed (Kamerstuk 29398-97)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Rapport Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarplanning 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Alcohol- en drugstesten op de werkvloer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gemeentenieuws van SZW 2020-1

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Meerjarenplan verbetering naleving Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen - januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele (Kamerstuk 24515-513)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 30 januari 2020)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
  11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  13. Debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk (aangevraagd door het lid Asscher (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2020)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
  9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

  VAO's/VSO's
   
 15. 15

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
  • AO Inburgering en integratie - 5 februari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO ZZP - 12 februari 2020, 14.00-17.00 uur: wordt tot nader order uitgesteld 
  • AO Pensioenonderwerpen - 19 februari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Gezond en veilig werken - 20 februari 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO Sociale Staat van Nederland 2019 - 4 maart 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Uitvoering sociale zekerheid - 12 maart 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
 16. 16

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
 17. 17

  Uitkomst email-inventarisatie - Suggesties thema's V-100

  Besluit: De commissie draagt de volgende drie thema's voor aan de commissie Financiën voor de V-100:
   
  1. De toename van het aantal mensen met een burn-out (D66)
  2. Waarom geven zo veel mensen in de bijstand aan niet te kunnen werken (60% van mensen in de bijstand geeft aan door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet te kunnen werken)? (CDA)
  3. Hoe kan beleid, gericht op de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving, het best gebaseerd worden op evidence-based interventies? (VVD)
 18. 18

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing SER over de voortgangsrapportage Leven Lang ontwikkelen en de inventarisatie Leven Lang Ontwikkelen in de sociale zekerheid op 6 februari 2020 van 16.00 tot 17.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op donderdag 6 februari van 16.00-17.00 uur.
  •  De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Smals (VVD), Palland (CDA), Diertens (D66) en Van Weyenberg (D66).
 19. 19

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing Commissie regulering van werk op 30 januari 2020 van 14.00 tot 15.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 30 januari 2020.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), Smals (VVD), Tielen (VVD), De Jong (PVV), Palland (CDA),  Smeulders (GroenLinks), Van Kent (SP), Van Weyenberg (D66) en Van Brenk (50PLUS).
 20. 20

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek SER over 'Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden' op 5 februari 2020 van 10.00 tot 11.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 5 februari 2020.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Palland (CDA), Renkema (GroenLinks) en Van Kent (SP).
 21. 21

  Uitkomst e-mail-inventarisatie - Deelname vertrouwelijke technische briefing afwegingskader UWV op 5 maart 2020 van 10.30 tot 11.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de vertrouwelijke technische briefing doorgang te laten vinden op 5 maart 2020.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Van Weyenberg (D66) en Jasper van Dijk (SP).
 22. 22

  Uitkomst e-mailinventarisatie - Deelname technische briefing asbeststelsel en certificatie op 13 februari 2020 van 10.30 tot 11.30 uur

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal de technische briefing asbeststelsel en certificatie op 13 februari 2020 geen doorgang vinden.
  • Het volgende lid heeft zich aangemeld: Van Kent (SP).
 23. 23

  Voorstel gesprek eerste fase Verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de leden Becker (VVD) en Jasper van Dijk (SP) om het gesprek over de eerste fase van de Verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050 in twee gespreksronden van 60 minuten op te splitsen, zodat in de eerste ronde met de projectgroep (NIDI, CBS, CPB, PBL, RIVM en SCP) en in de tweede ronde met de klankbordgroep (Mark Bovens (WRR en UU), Jet Bussemaker (LUMC), Godfried Engbersen (WRR en EUR), Pieter Hooimeijer (UU en RLi) en Paul Scheffer (TiU)) kan worden gesproken.
  Noot:
  • Het gesprek kan plaatsvinden in maart 2020.
 24. 24

  Uitkomst email-Inventarisatie - Deelname besloten gesprek met subcommissie Turken in het Buitenland en Aanverwante Relaties van het Turks Parlement op 13 februari 2020, van 13.00 tot 14.00 uur

  Besluit: Het gesprek inplannen.
  Noot:
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Paternotte (D66), Jasper van Dijk (SP) en Nijkerken-de Haan (VVD).
 25. 25

  Verzoek om reactie minister SZW op het gegeven dat SVB door het ontbreken van de doelbinding in de wet geen inkomens- en vermogensgegevens kan gebruiken bij het terugdringen van het niet-gebruik van de AIO, en wat mogelijk de nadelen zouden kunnen zijn van het wel opnemen van deze doelbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek om een kabinetsreactie te vragen op het rapport van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) "Invordering uit balans Oplopende kosten bij de invordering van schulden"

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek Ambassade van Denemarken, namens Deense parlementaire commissie voor Werkgelegenheid, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 4 maart 2020

 28. 28

  Navraag uitvoering aangenomen moties recente VAO Armoede- en schuldenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek om brieven over pensioenonderwerpen, ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19 februari 2020, te agenderen voor dit algemeen overleg

  Te behandelen:

  Loading data