Rondetafelgesprek : Rondetafelgesprek wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589)

De vergadering is geweest

9 november 2020
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • B. van Kent (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Programma

  Blok 1: Experts, van 15.00 – 15.45 uur
  - Dhr. P. Fluit
  - Dhr. R. van der Mijn, UWV
   
  Blok 2: Betrokkenen, van 15.55 – 16.40 uur
  - Dhr. W. van Pelt, Novag – UWVA
  - Dhr. G. Beens, NVAB – bedrijfsartsen
   
  Blok 3: Belangenorganisaties, van 16.50 – 17.35 uur
  - Mw. K. Jong, FNV
  - Mw. A. Goossens, MKB-Nederland
 2. 2

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data