E-mailprocedure : Verzoek van de lid Jasper van Dijk (SP) inzake aanmelding als Hamerstuk wetsvoorstel - 35556 - Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

De vergadering is geweest

3 december 2020
10:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Op onderstaande e-mailprocedure om wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556 ) – aan te melden als hamerstuk heeft geen van de commissieleden bezwaar ingediend.
 
Dit betekent dat het wetsvoorstel bij de Griffie plenair wordt aangemeld als hamerstuk en daarmee komt het geplande wetgevingsoverleg op woensdag 9 december a.s  (19.30 – 22.30 uur) te vervallen.
 
Met vriendelijke groet,
Erwin Sjerp
adjunct griffier commissie SZW                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
In de procedurevergadering SZW van dinsdag 1 december jl. heeft het lid Jasper van Dijk (SP), mede namens het lid Tielen (VVD), het voorstel ingediend om wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556 ) – alsnog plenair aan te melden als Hamerstuk.
 
Graag verneem ik uiterlijk donderdag 3 december a.s. om 10.00 uur (cie.szw@tweedekamer.nl) indien u bezwaar maakt tot aanmelding van het wetvoorstel als Hamerstuk.
 
In het geval geen van de commissieleden bezwaar maakt, dan zal het wetsvoorstel worden aangemeld als Hamerstuk op het plenaire weekschema van volgende week (8-10 december), en komt het geplande wetgevingsoverleg op woensdag 9 december a.s. te vervallen.
 
Met vriendelijke groet,
Erwin Sjerp
adjunct griffier commissie SZW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
GC Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de lid Jasper van Dijk (SP) inzake aanmelding als Hamerstuk wetsvoorstel - 35556 - Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

    Besluit: Het verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) is aangenomen.