Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021

De vergadering is geweest

29 juni 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • De indicatieve spreektijden worden via de email geïnventariseerd.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • H. Bevers (VVD)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Kamerstuk 36100-XV-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36100-XV-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzet kabinet met betrekking tot EU-arbeidsmigratie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (over het thema Krapte op de arbeidsmarkt)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data