Commissiedebat : Inburgering en integratie

De vergadering is geweest

20 april 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6┬áminuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B. Becker (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • A. Podt (D66)
 • M. de Graaf (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge over maatwerk in de naturalisatietoets

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitkomsten, afronding en vervolg van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie Platform Eer en Vrijheid en Verkenning preventieve aanpak van Schadelijke Praktijken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies verenigbaarheid 24-weken-eis met de Opvangrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) (Kamerstuk 29544-1085)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken overleg gemeenschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken over de uitvoering van de inburgering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over lokale initiatieven voor maatschappelijke diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overgangsrecht Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken overgangsrecht/uitvoeringskwestie Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op toezegging gedaan tijdens het commissiedebat, gehouden op 17 februari 2022, over Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake integratie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over het advies verenigbaarheid 24-weken-eis met de Opvangrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken verbeterplan Wet inburgering 2013 en enkele zaken omtrent de Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven