Procedurevergadering

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering: "Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 2 november 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden SZW d.d. 2 november 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 2 november 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden SZW d.d. 2 november 2021

Te behandelen:

21
Appreciatie moties van de leden Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen (Kamerstuk 35845-11) en Omtzigt over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt (Kamerstuk 35845-17)

Te behandelen:

24
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 28 oktober 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
 4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
 5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
 6. Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714).
 7. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Begrotingsbehandeling SZW 2022) (35925-XV). Begrotingsbehandeling gepland in de week van 30 november, 1-2 december.

Plenaire debatten:
 1. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
-

Tweeminutendebatten:
-
25
Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Details

Besluit: Ter informatie.
 • Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid - 11 november 2021, 10.00-14.00 uur
 • Wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022) - 22 november 2021, 17.00-23.00 uur
 • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken 6 december 2021 - 2 december 2021, 14.00-16.00 uur
27
uitkomst emailinventarisatie - Deelname besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over aandachtspunten begroting 2022 SZW op 4 november 2021, 14.00-15.00 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de besloten technische briefing doorgang te laten vinden op 4 november 2021.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Smals (VVD), Tielen (VVD), Van Beukering (D66), Kat (D66), Gijs van Dijk (PvdA), Maatoug (GroenLinks), Van der Plas (BBB), Simons (BIJ1) en Den Haan (Fractie Den Haan).
28
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname besloten technische briefing Inspectie SZW over arbeidsuitbuiting op 16 november 2021, 17.45-18.45 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de besloten technische briefing doorgang te laten vinden op 16 november 2021.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: El Yassini (VVD), De Kort (VVD), Verkuijlen (VVD), Van Beukering (D'66), Palland (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Maatoug (GroenLinks), Van der Plas (BBB) en Simons (BIJ1).
29
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname kennismakingsgesprek Bestuursraad ministerie SZW op 7 december 2021, 16.30 - 17.30 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het kennismakingsgesprek doorgang te laten vinden op 7 december 2021.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Tielen (VVD), Van Beukering (D66), Kat (D66), Palland (CDA), Maatoug (GroenLinks) en Van Houwelingen (FvD).
30
Rondetafelgesprek Rouwverlof op 25 november 2021, 14.00-17.00 uur
31
Indicatieve spreektijden Wetgevingsoverleg Beleidsartikel 13 begroting SZW 2022 op 22 november 2021