Commissiedebat : Pensioenonderwerpen

De vergadering is geweest

4 april 2024
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • A.A. Aartsen (VVD)
 • L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • B. van Kent (SP)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • A.J. Flach (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Handreiking evenwichtige transitie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over een brief met betrekking tot problemen op site van mijnpensioenoverzicht.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanvullende cijfermatige informatie restitutie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Duurzame inzetbaarheid en zwaar werk na 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling AOW-leeftijd 2029 en pensioenrichtleeftijd 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regeringscommissaris transitie pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herziene Code Pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling Modellen 2024 Uniform Pensioenoverzicht

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geschilleninstanties Wtp

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Transitie pensioenstelsel en invaren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Planningsbrief Wet toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tweede voortgangsrapportage Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang reductie werknemers zonder pensioenopbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vijfde monitor AOW-leeftijdsverhoging

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen voorjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data