Commissiedebat : Participatiewet

De vergadering is geweest

14 mei 2024
16:30 - 21:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • E.R.F. Esser (PVV)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Resultaten banenafspraak 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Gemeentenieuws van SZW 2023-3

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op rapportages uitvoering uniforme loonwaardebepaling en nader advies

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO): uitvoering van enkele moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Gemeentenieuws van SZW 2023- speciale editie (over energiearmoede)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Gemeentenieuws van SZW 2023-4

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Bijstandsbudgetten 2023 en 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Invulling motie van het lid Léon de Jong c.s. over de regie nemen bij de cao-onderhandelingen voor de medewerkers in de sociaal ontwikkelbedrijven (Kamerstuk 36410-XV-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gemeentenieuws van SZW 2023-5

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderhandelaarsresultaat cao SW en cao Aan de Slag

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gemeentenieuws van SZW 2023-6

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Programmaplan Participatiewet in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging aan het lid Podt over waar de Wet inburgering 2021 (inburgeringsplicht) en de Participatiewet (betaald werk) schuren en met oplossingsrichtingen te komen als dit nodig is

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op invoeringstoets Wet vereenvoudiging Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Gemeentenieuws van SZW 2024-1

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Werk voor mensen met een arbeidsbeperking

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang programma Simpel Switchen in de Participatieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Gemeentenieuws van SZW 2024-2

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kleine aanpassing Programma Simpel Switchen in de Participatieketen 2024 - 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Monitor Arbeidsparticipatie 2023

  Te behandelen:

  Loading data