E-mailprocedure : Verzoek verschuiven schriftelijk overleg over uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers naar 3 april 2020 om 14.00 uur

De vergadering is geweest

1 april 2020
12:00 uur
Van: Commissie SZW
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 18:42
Aan: GC-Commissie-SZW
Onderwerp: Emailprocedure: verzoek van het lid Tielen (VVD) verschuiven SO over uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers naar 3 april om 14.00 - reactietermijn morgen 12.00 uur
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hieronder treft u een verzoek aan van het lid Tielen (VVD) om de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg over de brief Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers te verplaatsen naar vrijdag 3 april om 14.00 uur.
 
Indien de commissie het verzoek steunt dan zal de bewindspersoon worden verzocht de antwoorden volgende week aan de Kamer te sturen.
 
Graag verneem ik uiterlijk woensdag 1 april om 12.00 uur of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
  
Met vriendelijke groet,
Eva Witzke
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
Van: Tielen, J.
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 17:52
Aan: Weyenberg van S. ; Commissie SZW
CC: GC-Commissie-SZW
Onderwerp: RE: Uitkomst Emailprocedure: verzoek van het lid van Kent (SP) SO over uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
 
Helder voorstel, en het lijkt mij goed omdeze twee pakketten vanuit SZW vergelijkbaar en parallel te behandelen.
Ik vraag me wel even af wat de haast is van de deadline voor inbreng van 1 april?
Parlementaire behandeling is belangrijk, maar niet urgent wat mij betreft.
En ik heb meer tijd nodig om de vragen en opmerkingen die ik uit het land krijg te ‘processen’ tot een compacte inbreng.
 
Dus voorstel is wat mij betreft om de inbrengdatum eind deze week (vrijdag 3/4) te zetten.
Ben het eens om het ministerie wat meer tijd dan normaal te geven. Deze week is nodig om de voorbereiding te doen voor de uitvoering en de loketten volgende week te openen.
 
Dan is behandeling niet voor volgende week maar voor de week erna mogelijk (week van 13 april dus).
En dat lijkt mij gewoon prima.
 
Vriendelijke groeten,
 
Judith Zs.C.M. Tielen
Tweede Kamerlid namens de VVD
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek verschuiven schriftelijk overleg over uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (2020Z05745) naar 3 april 2020 om 14.00 uur

    Te behandelen:

    Loading data