Wetgevingsoverleg

Inburgering

Wetgevingsoverleg: "Inburgering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Inburgering (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Inburgering - 29 juni 2020, 13.00-18.00 uur (tijdstip met een uur verlengd)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2020, over Inburgering

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen:

Gerelateerde zaken