Commissiedebat : Armoede- en schuldenbeleid

De vergadering is geweest

8 februari 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken over de maatregelen om strengere eisen te stellen aan beschermingsbewindvoerders

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van de reactie aan de Nationale Ombudsman over het rapport ‘Met te weinig genoegen nemen’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Schoolmaaltijden Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Programmering ESF+ (2021 - 2027)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brede schuldenbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tijdelijk Noodfonds Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2022, over voedselhulp in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de moties Van der Plas en Kat over verwijderen van BKR-registraties WSNP en minnelijke schuldregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidswijziging in verband met de energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken vervroegde herberekening beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lancering Tijdelijk Noodfonds Energie

  Te behandelen:

  Loading data