Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536)

De vergadering is geweest

16 juni 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd

    Te behandelen:

    Loading data