Algemeen overleg : Armoede- en schuldenbeleid

De vergadering is geweest

10 december 2020
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B. van 't Wout
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Advies Bureau ICT-toetsing implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  CBS onderzoek ‘Landelijke schuldenproblematiek in beeld, Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Intensivering armoede- en schuldenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ondersteuning voedselbanken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over het inventariseren van problemen bij jongeren door de lage uitkering en de zoektermijn (Kamerstuk 24515-535)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over Intensivering armoede- en schuldenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over advies Bureau ICT-toetsing implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data