Commissiedebat : Pensioenonderwerpen

De vergadering is geweest

19 januari 2023
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd: 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen gedaan tijdens Commissiedebat pensioenonderwerpen van 31 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapporten 'Cao-afspraken over regelingen voor vervroegd uittreden (RVU)' en 'Redenen om wel of niet deel te nemen aan de regeling vervroegd uittreden'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de Witte vlek op pensioengebied (Kamerstuk 32043-573)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Commissie Parameters en aanvullende berekeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  AOW-leeftijd 2028 en fiscale pensioenrichtleeftijd 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eerste voortgangsrapportage Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de motie van de leden Nijboer en Maatoug over ook in 2023 de indexatie-AMvB vaststellen tot de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen indien de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet (Kamerstuk 36067-139) en de Motie van het lid Palland over pensioenfondsen onder voorwaarden vrijstelling verlenen voor de hersteltermijn en het aantal meetmomenten (Kamerstuk 36067-150)

  Te behandelen:

  Loading data