Wetgevingsoverleg : Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020)

De vergadering is geweest

18 november 2019
16:00 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • B. Becker (VVD)
 • M. de Graaf (PVV)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding onderzoek (non-)bereik VVE inburgeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inburgering Turkse asielstatushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport 'Turkse Nederlanders en hun binding met Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Periodieke uitvoeringsbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie van het kabinet op hoofdstuk 17 van het Sociaal Cultureel Rapport 2019 'Denkend aan Nederland'

 8. 8

  Financiële gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel

 9. 9

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data