Wetgevingsoverleg

Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020)

Wetgevingsoverleg: "Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) - 18 november 2019, 16.00-19.00 uur
Stenogram
Download Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2019, over integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting van SZW)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Reactie van het kabinet op hoofdstuk 17 van het Sociaal Cultureel Rapport 2019 'Denkend aan Nederland'
8
Financiële gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel
9
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen:

Gerelateerde zaken