Wetgevingsoverleg : Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022)

De vergadering is geweest

22 november 2021
17:00 - 23:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.D. Wiersma
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • M. de Graaf (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 - Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitvoeringsbrief Inburgering juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 september 2019, over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Taskforce problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Publicatie Besluit Inburgering en Regeling Inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fouten bij inburgeringsexamens en participatieverklaring

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nederlandse invulling raamwerk EU van beleidsmaatregelen voor de gelijkheid, inclusie en participatie van Roma en Sinti

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake VO-raad over inburgering leerlingen Praktijkonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verkenning verbeterplan Wi2013 en stand van zaken onderwijsroute nieuw stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzamelbrief Inburgering oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitkomsten bestuurlijk overleg over de onderwijsroute

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Becker, gedaan tijden de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het SZW-beleid met betrekking tot de preventieve aanpak van radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data