Wetgevingsoverleg

Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022)

Wetgevingsoverleg: "Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022) - 22 november 2021, 17.00-23.00 uur (spreektijden en agendapunten toegevoegd)
Stenogram
Download Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022) (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 - Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022)

Te behandelen:

3
Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 september 2019, over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

Te behandelen: