Commissiedebat : Arbeidsmigratie

De vergadering is geweest

24 mei 2023
18:30 - 22:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • M. de Graaf (PVV)
 • G. van den Brink (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Fiche: Mededeling - aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Hoofdlijnen verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Monitor arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Achterliggende beslisnota’s bij de hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanpassing beslisnota bij hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Kamerstuk 29861-92)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bestrijding recidive bij malafide uitleners

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken over de aangehouden motie van het lid Piri c.s. over het verbod huisuitzetting bij einde werkcontract voor de gehele uitzendsector doen gelden (Kamerstuk 29861-84)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aziatische horeca regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en bredere voortgang Aanbevelingen Aanjaagteam

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022 en aanverwante toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportage over arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie Meldingsplicht Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) en Monitor Herziene Detacheringsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over het ‘Meerjarenplan 2023-2026 en Jaarplan 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie (Kamerstuk 25883-447)’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Advies van de Raad van State over het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Te behandelen:

  Loading data