E-mailprocedure : Verzoek van het lid Kathmann (PvdA) om een brief minister SZW op ARK-onderzoek inzake schijnzelfstandigheid en deelname bewindspersoon Financiën aan CD Arbeidsmarktbeleid

De vergadering is geweest

7 april 2022
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
i.a.a. leden van de vaste commissie voor Financiën,
 
Hieronder treft u twee verzoeken van het lid Kathmann (PvdA):
  • Verzoek om een uitgebreide en inhoudelijke reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst op het Algemene Rekenkamer (ARK) onderzoek ‘Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid’, te ontvangen voor het CD Arbeidsmarktbeleid van 13 april as.;
  • Verzoek om de staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst ook uit te nodigen voor het CD Arbeidsmarktbeleid.
 
Gezien de eerstvolgende procedurevergadering pas 19 april aanstaande plaatsvindt, wordt dit verzoek per e-mailprocedure aan u voorgelegd.
 
Graag verneem ik uiterlijk donderdag 7 april om 12.00 uur of u met (één van) deze verzoeken kunt instemmen. Ik verzoek u in uw reactie afzonderlijk op beide verzoeken te reageren. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.* 
 
Met vriendelijke groet,
Laura Blom
Adjunct-griffier commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om een brief minister SZW op ARK-onderzoek inzake schijnzelfstandigheid en deelname bewindspersoon Financiën aan CD Arbeidsmarktbeleid

    Te behandelen:

    Loading data