Commissiedebat : Uitvoering sociale zekerheid

De vergadering moet nog plaatsvinden

2 oktober 2024
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • Y.J. van Hijum
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslagen SUWI-organisaties 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Oneigenlijk gebruik CV's werk.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid juni 2024 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Knelpunteninventarisatie knelpunten gegevensdeling

  Te behandelen:

  Loading data