18
jun
Besloten debat
18 juni 2020 10:00
Inbreng schriftelijk overleg

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Inbreng schriftelijk overleg: "Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 - 18 juni 2020, 10.00 uur

Agendapunten

2
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (Kamerstuk 35470-XV-1)

Te behandelen:

Gerelateerde zaken