Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

De vergadering is geweest

17 januari 2024
14:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(datum gewijzigd)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

    Te behandelen:

    Loading data