Commissiedebat : Arbeidsmarktbeleid

De vergadering is geweest

25 januari 2024
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd en wijziging bewindspersoon) 

Spreektijd per fractie 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • A. Podt (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • A.J. Flach (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Seniorenkansenvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek naar effectuering van arbeidsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overslaan januaritijdvak STAP-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanvullende maatregelen aanpak arbeidsmarktkrapte

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op twee rapporten 'Hoge prijzen, veel dividend' en 'Miljoenen werkenden zien beloning achterblijven' van FNV

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Sociale zekerheid in crisistijd

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Hervorming van het concurrentiebeding

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afronding STAP-budget 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie periodieke rapportage 'Werkloosheid werknemers'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Crisisregeling Personeelsbehoud

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportage cao-afspraken 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inzet resterende STAP-middelen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitwerking van de motie van het lid Kathmann over een minimumsalaris van €14 per uur als voorwaarde bij gemeentelijke aanbestedingen (Kamerstuk 29544-1097)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Medezeggenschap in de publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op motie van het lid Smals over onderzoeken bij sociale partners welke algemeen verbindend verklaarde bepalingen in cao's als knellend of belemmerend worden ervaren (Kamerstuk 36200-XV-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van een onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk (VK) naar de vierdaagse werkweek

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Cao-onderzoek faciliteiten voor vakbondswerk

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken arbeidsmarktpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over Crisisregeling Personeelsbehoud (Kamerstuk 29544-1208)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang verbeteren toegang tot het recht Arbeidscommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vervolg Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Eigentijdse Ongelijkheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  'Nulmeting Compensatieregeling'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezegging gedaan tijdens het debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt, over uitzendbeding bij ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Medezeggenschap en aanbieding onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsreactie op evaluatie hoogte wettelijk minimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang seniorenkansenvisie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderzoek gezinsbeleid omringende landen

  Te behandelen:

  Loading data